Centrul de Resurse pentru Servicii Sociale

Asociația desfasoara activități în scopul perfecționării sistemului de furnizare a serviciilor sociale și profesionalizarii specialistilor din acest domeniu.

Asociația ”Centrul de Resurse pentru Servicii Sociale” – CERESS Alba este constituită in baza Hotărârii Adunării Generale nr.1/10.03.2003, conform  OG37/2003 și cu respectarea prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

Asociația ”Centrul de Resurse pentru Servicii Sociale” – CERESS Alba funcționează ca persoană juridică română, apolitică, fără scop patrimonial al cărei scop este perfecționarea sistemului de furnizare a serviciilor sociale și profesionalizarea specialiștilor din domeniul social.

Noutăți

18 februarie 2022

Anunt cresa din sura

CREȘA DIN ȘURĂ PIANU  – sau cum poți face  BINE  pe …BURSA BINELUI Important: BURSA BINELUI  este o  platformă dezvoltată de BCR în parteneriat cu EuPlatesc, inițiativă  care  îşi propune să aducă împreună organizaţiile care au nevoie de sprijin pentru a-şi desfăşura proiectele şi oamenii care vor să investească în […]
24 iunie 2021

Comunicat de presa

În urmă cu 21 de ani, Asociația ”Sprijiniți copiii” a demarat în satul Strungari, comuna Pianu, un program integrat, gândit pe termen lung, care să susțină copiii să meargă la școală. A fost primul pas care a pus bazele Zonei prioritare pentru educație în mediul rural din județul Alba.Toate studiile […]

Anunțuri și comunicate de presă

18 februarie 2022

Anunt cresa din sura

CREȘA DIN ȘURĂ PIANU  – sau cum poți face  BINE  pe …BURSA BINELUI Important: BURSA BINELUI  este o  platformă dezvoltată de BCR în parteneriat cu EuPlatesc, inițiativă  care  îşi propune să aducă împreună organizaţiile care au nevoie de sprijin pentru a-şi desfăşura proiectele şi oamenii care vor să investească în […]
24 iunie 2021

Comunicat de presa

În urmă cu 21 de ani, Asociația ”Sprijiniți copiii” a demarat în satul Strungari, comuna Pianu, un program integrat, gândit pe termen lung, care să susțină copiii să meargă la școală. A fost primul pas care a pus bazele Zonei prioritare pentru educație în mediul rural din județul Alba.Toate studiile […]
11 mai 2021

Invitatie conferinta

Asociaţia „Sprijiniţi copiii” Alba Iulia în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Servicii Sociale – CERESS Alba şi Comuna Pianu vă invită să participaţi vineri, 14 mai 2021, la Conferinţa de diseminare a rezultatelor obţinute în cadrul structurilor mobile ale proiectului „Măsuri integrate de incluziune şcolară în satele de munte”, […]
19 octombrie 2020

Comunicat excursii educationale – Aprilie 2019

Asociația ”Sprijiniți copiii” Alba Iulia continuă desfășurarea activităților destinate grupului țintă elevi in cadrul proiectului” Măsuri integrate de incluziune șclară în satele de munte”. În această perioadă s-a analizat stadiul de implementare al subactivităților și au fost evidențiate principalele rezultate care au con-tribuit la realizarea Obiectivului Specific 2 ”Promovarea accesului […]
15 octombrie 2020

Anunt public SDS – Martie 2019

În perioada martie 2019 – iunie 2021, pe parcursul a 5 semestre școlare se implementează Programul „Școala după Școală” prevăzut în cadrul proiectului ”Măsuri integrate de incluziune școlară în satele de munte”, ID 103810, finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin POCU 2014-2020. Parteneriatul proiectului este format din Asociația ”Sprijiniți copiii” […]
6 octombrie 2020

Anunt – Școala Gimnazială Săsciori

Școala Gimnaziala Sasciori – exemplu de bune practici in actiunea pe baza de Mini-proiecte educationale subventionate din POCU 2014-2020 Asociatia „Sprijiniti copiii” Alba lulia continua implementarea Subactivitatii A9.3. Instrument de sprijin ( subventii) pentru cursul de perfectionare in cadrul proiectului Masuri integrate de incluziune 􀀃co/ara in sate/e de munte. Astfe/, […]

Proiecte

6 octombrie 2020

Măsuri integrate de incluziune școlară în satele de munte

1.Date generale despre proiect: Finanțator : Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Parteneri: Asociația CERESS Alba, Asociația ”Sprijiniți copiii”, Comuna Pianu Școli țintă asociate: Școala Gimnazială Pianu de Sus Școala Gimnazială Săsciori 2.Scop: Sa dezvoltam , timp de 34 de luni, un mecanism local de masuri integrate  […]
6 septembrie 2020

Complex de Servicii Integrate

Date generale despre proiect: Finanțator : Mecanismul financiar SEE 2009-2014, Programul RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale” Parteneri: Asociația CERESS Alba, Asociația ”Sprijiniți copiii”, Comuna Pianu Școli țintă asociate: Școala gimnazială ”Singidava” Cugir […]
9 octombrie 2019

Proiect Formare profesionala pentru dezvoltare SPO

Proiectul ”FORMARE PROFESIONALA PENTRU DEZVOLTARE ” Date generale despre proiect: Finanțator: FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritara 2– „ Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Parteneri: Asociația Centrul de Resurse pentru Servicii Sociale – CERESS Alba și SC Tobimar […]

Galerie foto - servicii sociale