Măsuri integrate de incluziune școlară în satele de munte

1.Date generale despre proiect:

Finanțator : Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Parteneri: Asociația CERESS Alba, Asociația ”Sprijiniți copiii”, Comuna Pianu

Școli țintă asociate:

  • Școala Gimnazială Pianu de Sus
  • Școala Gimnazială Săsciori

2.Scop: Sa dezvoltam , timp de 34 de luni, un mecanism local de masuri integrate  care sa contribuie la cresterea participarii  scolare a copiilor ;I   in 9 structuri scolare  din satele izolate de munte din judetul Alba

3.Obiective specifice:

  • OS 1. Dezvoltarea unui sistem integrat de identificare, inregistrare si sustinere a 240 de copii din 13 sate izolate de munte sa frecventeze invatamantul ante-prescolar si prescolar.
  • OS 2. Promovarea accesului egal la invatamantul scolar primar si secundar de calitate pentru 500 de elevi din 13 sate isolate de munte.
  • Dezvoltarea competentelor transversale pentru 65 de cadre didactice și personal de sprijin din scolile asociate la proiect, in vederea promovarii unor servicii educationale de calitate, relationate cu nevoile elevilor

4.Perioada de implementare: 11.09.2018-11.07.2021

5.Valoarea proiectului: 6.120.057,13  lei

6.Locația proiectului: Comuna Pianu de Sus ( Pianu de Jos, Pianu de Sus, Purcăreți, Strungari), Comuna Săsciori ( Loman,Răchita, Pleș, Căpâlna, Zona Recea),  Alba Iulia, Judetul Alba, Regiunea Centru

7.Grup țintă: Proiectul nostru are trei grupuri tinta, respectiv:

  • 240 copii anteprescolari (2-3 ani)/prescolari (3-5 ani)
  • 500 elevi (invatamant primar 6-10 ani) si 11-14 ani (invatamant gimnazial)
  • 65 cadre didactice si personal de sprijin din structurile școlare ale partenerilor asociați

8.Activități, subactivități  și rezultate planificate in relație directă cu grupul țintă:

Activitatea Subactivitatea Descriere Nr. beneficiari direcți Salariați implicați Principalele rezultate planificate
A2. Implementarea proiectului/subactivitatea

 

2.2 Identificarea, înregistrarea și relaționarea cu membrii grupurilor țintă. Subactivitatea clarifică cele trei tipuri de grupuri țintă, respectiv antepreșcolari / preșcolari, școlari și cadre didactice. Responsabilitatea identificării membrilor grupurilor țintă revine solicitantului și M2, cu implicarea școlilor care au acceptat statutul de ”partener asociat”. Identificarea se va face respectând criteriile de eligibilitate din GCS, iar înregistrarea și administrarea de documente aferente grupului țintă va tine cont de aspectele reglementate prin instrucțiuni ale AM/OI și procedura de lucru specifică subactivității 805 2

 

 

240 de copii ante-prescolari si prescolari inregistrati in documentele de administrare sustin indeplinirea indicatorului specific

500 de elevi inregistrati in documentele de administrare ale grupului tinta II sustin indeplinirea indicatorului specific

65 de cadre didactice inregistrate in documentele de administrare ale grupului tinta III sustin indeplinirea indicatorului specific

805 de dosare ale membrilor grupurilor tinta se constituie in documente relevante de implementare si decontare a cheltuileilor

 

A4. Informare, promovare si publicitate A4.4 Campanie de informare si constientizare privind rolul si importanta educatiei timpurii Campania vizează toate cele 13 sate țintă și familiile cu copii pentru că acestea  au nevoie de informații  și argumente pentru a  întelege rolul lor, al școlii și al comunității in educarea copiilor. Campania se desfșășoară în etape, iar cea mai relevantă  este cea care cuprinde acțiunile  destinate lucrului cu parinții, în special cei care practică transhumanța pe Vârful Recea.

 

300 6 50 de grupuri de discutii cu parintii contribuie la mai buna intelegere a rolului si importantei educatiei in zona tinta a proiectului

300 de parinti primesc informatii cheie despre posibilitatile de frecventare a serviciilor de ingrijire si educatie prin deplasarea specialistilor in zona lor de locuire/transhumanta

A5. Servicii comunitare integrate pentru copii ante-preșcolari și preșcolari (2-5 ani)/

 

5.1 Centrul de zi pentru copii antepreșcolari, Pianu de Jos Serviciul pentru antepreșcoari se va organiza și va funcționa intr-un spațiu pus la dispoziție de M2 care fi dotat și organizat conform standardelor din domeniu. Centrul va furniza servicii de îngrijire , supravehere și educație timpurie pentru 14 copii cu vârsta intre 2-3 ani, 5 zile/săpătămână/8 ore pe zi.

 

14 3 14 copii de 2-3 ani primesc o gama integrata de servicii menite sa sustina dezvoltarea si incluziunea (supraveghere, ingrijire, educare si dezvoltare timpurie, socializare si petrecerea timpului liber; asigurare hrana)
5.3 Grădinița pe roti Răchita Subactivitatea se adresează unui număr de 20 de copii care frecventează Grădinița din Răchita. Activitățile se desfășoară după programul școlar, timp de 5 zile/ săptămână. Servicii furnizate: supraveghere, odihnă, joc, socializare. 20 3 20 de copii prescolari adusi in sistem sa frecventeaze gradinita contribuie la cresterea integrariii scolare (24 luni)

 

5.4 Grădinița după grădiniță Pianu de Jos și Pianu de Sus Organizat în două grupe, programul Grădinița după grădiniță se adresează copiilor din comuna Pianu care frecventează grădinița. Activitatea se desfășoară 5 zile/ săptămână, 4 ore/zi și cuprinde acțiuni de ingrijire, odihnă, educație prin joc și socializare. Copii primesc hrană caldă sub formă de catering. 20 3 20 de copii beneficiaza de supraveghere, socializare si activitati de timp liber menite sa dezvolte gradul de incluziune scolara.(24 luni)

 

5.5. Caruța cu jocuri și jucării- acțiuni mobile de valorificare a jocului ca și principal mijloc de educație timpurie (grădinițe)

 

A5.5 este o subactivitate compusă din acțiuni mobile de valorificare a jocului ca și principal mijloc de educație timpurie. Pe baza unui plan de lucru, se deplasează in satele țintă o echipă de animatori, jucării și alte materiale educative prin care se susține educația in aer liber prin joc, competiții, mișcare, colaborare și implicare. Echipa de animatori socio-educativi se deplasează timp de 5 zile pe săptămână, iar gruparea satelor pe circuite zilnice se va face astfel incât să ajungă in cel puțin 4 sate in fiecare zi.   2 10 spatii publice asigura cadru organizat de implicare a copiilor in actiuni de exprimare prin joc (camine culturale, sali de sport, locuri de joaca, biblioteci, centre de informare etc)

240 de copii sustinuti sa se dezvolte prin programe de joaca organizata, sport si educatie in aer liber

5.6 Zona prioritara de educatie timpurie ( 2-5 ani) Recea A5.6 sustine infiintarea unei ~zone prioritare de educatei ~ pe Varful Recea, zona in care practica transhumanta familiile din  6  sate in care isi au domiciliul copiii din grupul nostru tinta. Astfel, experții proiectului  vor funiza servicii de ingrijire, animatie socio educativa si sprijin pentru acomodarea copiilor cu noul ciclu de invățământ in care urmeaza sa intre atât în zona Recea  (timp de o lună) cât și in satele de domiciliu din care provin copiii.  Actiunile cu copiii se vor desfasura in vacanta de vara, in aer liber si in spații puse la dispoziție de către școlile asociate ale proiectului și colaboratori. In satele de domiciliu acțiunile se vor desfășura sub genericul Grădinița de vară. Anterior plecarii in transhumanta, asistentii sociali vor relationa cu familiile tinta pentru informare lor in legatura cu programul de vara al copiilor. Vom lucra cel putin 20 ore pe săptămână, cu grupe de beneficiari care au aceleași nevoi  din zona Recea,  iar programul de actiuni se va elabora in functie de rezultatele evaluarii initiale care se va face anterior intrarii in vacanta, de catre expertii din domeniul psihosocial. Documentele relevante despre actiunile desfasurate se vor administra in portofoliul individual al copiilor.

 

 

80 8 80 de copii primesc servicii educationale diferentiate pe grupe de varsta, potential individual si nevoi identificate ( 15 luni)
A 6. Rețea rurală de incluziune școlară/Subactivitatea A6.2 Caravana de incluziune școlară prin animație socio-educativă Animația socio educativă este mijlocul prin care vom susține incluziunea școlară și socială pentru elevii din grupul nostru tintă. In timpul semesterelor școlare caravana seva deplasa in fiecare din cele 9 structuri școlare țintă. Tipurile de animație se vor adapta la nevoile care vor fi identificate in teren, iar planul de deplasare se va face în funcție de acestea și numărul de elevi din fiecare structură școlară și zona de transhumanță.

 

  2 350 de de elevi iși dezvoltă competențele de comunicare, sociale, civice și de exprimare culturală prin acțiuni de animație socio educativă
A6.3 Unitate mobilă de sprijin pentru educatie de calitate.

 

 

In timpul semestrelor scolare actiunile vor avea loc in structurile scolare/satele tinta, iar in vacanta de vara pe Varful Recea. Timp de 5 zile pe saptamana vom deplasa o echipa multidisciplinara de experti ( asistent social, consilier de orientare scolara, psihopedagog) sa funizeze servicii si masuri de integrare scolara Echipa va deplasa si echipamente tehnice pentru modernizarea lectiilor si desfasurarea de atelierele practice. 500 6 500 de elevi primesc servicii differentiate  de sprijin menite sa faciliteze integrarea scolara (informare, consiliere, orientare etc.)

1 tabara de incluziune scolara organizata in satul Strungari asigura servicii de acomodare cu noul ciclu de invatamant pentru elevii din clasele a 5-a si a 8-a

20 de elevi sustinuti diferentiat in acomodarea cu noul ciclu de invatamant beneficiaza de sprijin de specialitate in procesul de incluziune scolara

 

6.4 Loc de petrecere a timpului liber – Pianu de Jos

 

 În Pianu de Jos se va amenaja un loc de petrecere a timpului liber pentru copii într-un spațiu pus la dispoziție de M2. Se vor desfășura activități de educație în aer liber- joacă organizată, sport, animație socio- educativă. Acțiunile se vor desfășura aât în timpul semestrelor școlare, cât și în vacanță, iar experții implicați vor fi animatorii socio- educativi.

 

150 2 150 de copii au asigurat un cadru adecvat pentru educatie in aer liber, socializare si cresterea increderii individuale si de grup;
6.5 Excursii educaționale Se vor organiza 10  excursii pentru membrii grupului țintă din fiecare structura scolara sau grupe de structuri, in functie de numarul elevilor.  Sunt planificate 10 excursii pentru 350 de elevi  si  adulti insotitori  astfel incat sa se respecte prevederea metodologică a MEC de a asigura în excursii  un adult la 10 beneficiari.

 

350 4 350 de scolari descopera prin participare in teren aspecte teoretice predate la clasa, element important de invatare prin

colaborare

7. Campus școlar Strungari/ 7.2 Asistarea diferențiată a beneficiarilor în cadrul campusului In cadrul campusului se va oferi un pachet integrat de servicii in functie de structura/ structurile pe care le vor frecventa beneficiarii. Gama de servicii cuprinde: identificare de nevoi individuale şi familiale; ingrijire, igenizare; educaţie diferenţiată; consiliere /orientare; reprezentare de interese; asistenta psihopedagogica; socializare şi petrecere a timpului liber; cazare cu carcater saptamanal; reintegrare scolara si sociala; pregatirea si servirea mesei. 7 8 43 de copii sustinuți să frecventeze școala datorită serviciilor din cadrul campusului ( dintre acestia 31 primesc si cazare saptamanala frecventeaza scoala datorita serviciilor din cadrul campusului)
A.8 Școala după școala 8.2 Organizarea și funcționarea grupelor SDS Programul SDS se organizează in 4 grupe la nivelul ciclului primar in patru structuri școlare în intervalul orar 12.00 – 16.00. Servicii furnizate: supraveghere, indrumare în efectuarea temelor,, alfabetizare funcțională, remediere pentru copii cu dificultăți de învățare. Beneficiarii vor primi hrană în sistem de catering și instructorii educatori vor fi angajați de M1.

 

48 5 48 de elevi cu deficit educational primesc sprijin individualizat menit sa-i sustina in depasirea dificultatilor de invatare si integrare scolara(24 luni)
A 9. Program de dezvoltare a competențelor transversal ale cadrelor didactice

 

9.2 Curs de perfectionare a competențelor transversale Cursul de perfecționare  se desfășoară în baza unei programe analitice de pregătire. Se organizează 5 serii de curs a câte 84 de ore pentru 65 de cadre didactice. Cursul se va desfășura în afara orelor din programul de lucru al cursanților și va avea următoarele teme de interes: Dezvoltarea instituțională a școlii, Managementul clasei, Relația școală familie- comunitate.

 

65 2 65 de cadre didactice dobandesc competente transversale in domeniile ~Dezvoltarea institutionala a scolii~; ~Managementul clasei ~ ; Relatia scoala –familie- comunitate .
9.3 Instrument de sprijin pentru cursul de perfecționare :Asigurarea resurselor materiale necesare punerii in practică a cunoștiințelor dobândite prin orele de teorie se face printr-un instrument de sprijin reglementat prin Metodologia de acordare elaborată în baza liniilor directoare stabilite prin GCS al programului Școala pentru toți. 65 1 65 de mini-proiecte de practica aplicate in strucutrile scolare din care provin beneficiarii contribuie la cresterea calitatii serviciilor educationale

 9. Indicatori:

 

Indicator (comuni FSE/ILMT și specifici de program) Valori aprobate/ revizuite (conform CF -AA2)
Denumire ID UM  
Personal didactic/ personal desprijin care și-a îmbunatațit

nivelul de competențe/

c e r t i f i c a t

4S86 pers 65
Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație

(EICP), din care – Copii 0-2 ani, din care: -Din zona rurală

4S87.1.2 copii 20
Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație

(EICP), din care: – Copii 3-5 ani, din care:Din zona rurală

4S87.2.2 copii 220
Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație

(învațământul primar și secundar), din care:- Elevi din învațământul primar (6-10 ani),din care: – Din zona rurală

4S91.1.2 elevi 320
Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație

(învațământul primar și secundar), din care:- Elevi din învațământul gimnazial (11-14ani), din care: – Din zona rurală

4S91.2.2 elevi 180