Despre noi


Obiective

 1. Elaborarea și promovarea de standarde de organizare și funcționare a serviciilor sociale.
 2. Intărirea capacității de organizare și acțiune a sectorului neguvernamental.
 3. Identificarea modelelor de bune practici ale furnizorilor publici și privați de servicii sociale și promovarea acestora.
 4. Culegerea și administrarea de informații de interes pentru ONG.
 5. Realizarea de studii și cercetări de interes pentru sectorul neguvernamental și alți actori sociali.
 6. Imbunătățirea politicilor publice și sociale și a reglementărilor privind adoptarea și implementarea acestora.
 7. Studierea, evaluarea și soluționarea problemelor sociale și a reglementărilor privind adoptarea și implementarea acestora.
 8. Organizarea și desfășurarea de cursuri de instruire, formare profesională și perfecționalizare in domeniul social și pentru specialiștii necesari pentru furnizarea de servicii sociale.
 9. Susțineerea colaborării dintre structurile publice și private in rezolvarea problemelor comunității.
 10. Organizarea de Rețele de acțiune socială comunitară locale, regionale, naționale și internaționale.
 11. Stimularea schimbului de informații și experiență intre persoanele implicate in acțiunea socială.
 12. Editarea de publicații de interes pentru furnizarea de servicii sociale.
 13. Furnizarea de servicii pentru ONG, administrare publică, IMM-uri, instituții de invățământ și clineți individuali.
 1. Elaborarea și promovarea de standarde de organizare și funcționare a serviciilor sociale.
 2. Intărirea capacității de organizare și acțiune a sectorului neguvernamental.
 3. Identificarea modelelor de bune practici ale furnizorilor publici și privați de servicii sociale și promovarea acestora.
 4. Culegerea și administrarea de informații de interes pentru ONG.
 5. Realizarea de studii și cercetări de interes pentru sectorul neguvernamental și alți actori sociali.
 6. Imbunătățirea politicilor publice și sociale și a reglementărilor privind adoptarea și implementarea acestora.
 7. Studierea, evaluarea și soluționarea problemelor sociale și a reglementărilor privind adoptarea și implementarea acestora.
 8. Organizarea și desfășurarea de cursuri de instruire, formare profesională și perfecționalizare in domeniul social și pentru specialiștii necesari pentru furnizarea de servicii sociale.
 9. Susțineerea colaborării dintre structurile publice și private in rezolvarea problemelor comunității.
 10. Organizarea de Rețele de acțiune socială comunitară locale, regionale, naționale și internaționale.
 11. Stimularea schimbului de informații și experiență intre persoanele implicate in acțiunea socială.
 12. Editarea de publicații de interes pentru furnizarea de servicii sociale.
 13. Furnizarea de servicii pentru ONG, administrare publică, IMM-uri, instituții de invățământ și clineți individuali.

Echipa:

 • Economist/Responsabil financiar
 • Asistent manager/Coordonator activități
 • Sociolog/Responsabil educație timpurie
 • Consilier orientare in carieră
 • Psihopedagog
 • Animator socio- educativ
 • Asistent social
 • Formator
 • Profesor/Instructor educatori pentru invățământ antepreșcolari.

Membri fondatori: 5.

VOLUNTARI:  30 elevi, studenți și cadre didactice.

PARTENERI, ASOCIAȚI ȘI  COLABORATORI: 3 parteneri, 2 asociați, 20 colaboratori din ONG -uri, insituții publice mediul de afaceri, invățământ.

Domenii principale de activitate:

 • servicii sociale
 • formare profesională
 • dezvoltare organizațională
 • educație timpurie pentru copii
 • dezvoltarea resurselor umane
 • voluntariat
 • cultură
 • recreere

Structura teritorială:

 • Sediul administrativ: Alba Iulia, Calea Moților, nr. 16, jud Alba
 • Sediu social: Comuna Pianu, str. Cloșca, nr. 244, jud. Alba

Premii de excelență obținute la nivel național - Gala Societății Civile

Gala Societăţii Civile este o competiţie naţională în care se premiază excelenţa în domeniul activismului social. Asociația CERESS Alba a participat la cinci ediții, in calitate de partener, in proiecte in care Asociația ”Sprijiniți copiii” a fost beneficiar de finanțare. La trei dintre ediții proiectele au fost declarate câştigătoare la Secţiunea „Servicii Sociale pentru categorii defavorizate”, iar la ediția din anul 2017 la secțiunea ”Educație, învățământ, cercetare”.