Proiecte

6 octombrie 2020

Măsuri integrate de incluziune școlară în satele de munte

1.Date generale despre proiect: Finanțator : Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Parteneri: Asociația CERESS Alba, Asociația ”Sprijiniți copiii”, Comuna Pianu Școli țintă asociate: Școala Gimnazială Pianu de Sus Școala Gimnazială Săsciori 2.Scop: Sa dezvoltam , timp de 34 de luni, un mecanism local de masuri integrate  […]
6 septembrie 2020

Complex de Servicii Integrate

Date generale despre proiect: Finanțator : Mecanismul financiar SEE 2009-2014, Programul RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale” Parteneri: Asociația CERESS Alba, Asociația ”Sprijiniți copiii”, Comuna Pianu Școli țintă asociate: Școala gimnazială ”Singidava” Cugir […]
9 octombrie 2019

Proiect Formare profesionala pentru dezvoltare SPO

Proiectul ”FORMARE PROFESIONALA PENTRU DEZVOLTARE ” Date generale despre proiect: Finanțator: FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritara 2– „ Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Parteneri: Asociația Centrul de Resurse pentru Servicii Sociale – CERESS Alba și SC Tobimar […]
6 iunie 2019

Formare profesionala pentru dezvoltare

Date generale despre proiect: Finanțator: FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritara 2– „ Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” Parteneri: Asociația Centrul de Resurse pentru Servicii Sociale – CERESS Alba și SC Tobimar Construct SRL Rol în proiect: partener […]