Achizitii

Ceress Alba

Asociația ”Centrul de Resurse pentru Servicii Sociale” – CERESS Alba este constituită in baza Hotărârii Adunării Generale nr.1/10.03.2003, conform OG37/2003 și cu respectarea prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații.

Activitate

Asociația ”Centrul de Resurse pentru Servicii Sociale” – CERESS Alba funcționează ca persoană juridică română, apolitică, fără scop patrimonial al cărei scop este perfecționarea sistemului de furnizare a serviciilor sociale și profesionalizarea specialiștilor din domeniul social.