Comunicat excursii educationale – Aprilie 2019

Asociația ”Sprijiniți copiii” Alba Iulia continuă desfășurarea activităților destinate grupului țintă elevi in cadrul proiectului” Măsuri integrate de incluziune șclară în satele de munte”. În această perioadă s-a analizat stadiul de implementare al subactivităților și au fost evidențiate principalele rezultate care au con-tribuit la realizarea Obiectivului Specific 2 ”Promovarea accesului egal la invățământul școlar primar și secundar de calitate pentru 350 de elevi din 13 sate izolate de munte”.

Un loc aparte in atingerea indicatorilor l-au avut cele 5 excusii educaționale la care au participat 199 de beneficiari care au frecventat cursurile celor două școli – parteneri asociați in cadrul proiectului – respectiv Școala Gimnazială Săsciori și Școala Gimnazială Pianu.

Excursiile s-au desfășurat pe un traseu stabilit prin cererea de finanțare a proiectului, cuprinzând localitățile Alba Iulia, Aiud, Turda şi Cluj Napoca în care se află obiective turistice care să le dezvolte cunoștiințele din domeniul isoriei, religiei, geografiei, biologiei, artei: Cetatea Alba Carolina; Muzeul de Științe Naturale (Aiud), Salina Turda și Gradina Botanica Cluj Napoca. Precizăm faptul că mai mult de jumătate dintre beneficiari s-au aflat la prima ieșire de acest gen și mai ales din comunitatea de domiciliu. Pe parcursul celor 5 excursii beneficiarii au fost insoțiți de o echipă formată din experți ai proiectului și voluntari – cadre didactice care își desfășoară activitatea in cele două școli asociate.

Impresiile beneficiarilor au fost cuprinse in jurnalul fiecărei excursii, acesta consituind o modalitate de dezvoltare a capacității de exprimare a faptelor, trăirilo, sentimentelor prin mesajul scris.
Subactivitatea 6.5 excursii educaționale este planificată să se desfășoare și in anul II de implementare in perioada 1.04.-30.06.2020, ea având ca și rezultate finale 10 excursii educaționale pentru 350 de elevi. Costul desfășurării excursiilor este cuprins în bugetul proiectului Măsuri integrate de incluziune șclară în satele de munte”, implementat pe o perioadă de 34 de luni de Asociația ”Sprijiniți copiii” Alba Iulia in parteneriat cu Asociația CERESS Alba și Comuna Pianu.

Detalii suplimentare se pot obține la telefon/fax: 0258/813800 sau email ascalba@yahoo.com, persoană de contact Chirilă Claudia Gabriela, manager proiect.

Documente: