Anunt public SDS – Martie 2019

În perioada martie 2019 – iunie 2021, pe parcursul a 5 semestre școlare se implementează Programul „Școala după Școală” prevăzut în cadrul proiectului ”Măsuri integrate de incluziune școlară în satele de munte”, ID 103810, finanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin POCU 2014-2020. Parteneriatul proiectului este format din Asociația ”Sprijiniți copiii” Alba Iulia, beneficiarul finanțării, Asociația Centrul de Resurse pentru Servicii Sociale – CERESS Alba și Comuna Pianu. Tototată, programul se desfășoară cu sprijinul partenerilor asociați Școala Gimnazială Pianu de Sus și Școala Gimnazială Săsciori și este avizat de către Inspectoratul Școlar Județean Alba cu respectarea Metodologiei Ministerului Educației Naționale.

Programul „Școala după Școală” se desfășoară în patru grupe a câte 12 elevi în Pianu de Jos, Pianu de Sus, Loman și Răchita, iar resursele financiare necesare sunt asigurate prin bugetul proiectului.

În luna martie a.c a fost evaluat deficitul educaţional pentru 48 de elevi, iar Programa activităților de învățare vizează acţiuni de sprijin în efectuarea temelor, recuperare și remediere pentru elevii cu dificultăți de învățare, alfabetizare funcțională prin încurajarea lecturii independente și de grup, activități de cunoaștere, de dezvoltare personală. Au loc și activități recreative de genul: drumeții, excursii, joacă organizată, minispectacole, concursuri etc. Acțiunile Programului „Școala după Școală”, timp de 4 zile /săptămână, urmăresc susținerea beneficiarilor în obținerea unui progres școlar la materiile de bază, respectiv comunicare in limba română și matematică. În cadrul programului pe lângă activitățile de invățare beneficiarii primesc hrană caldă sub formă de catering, precum și rechizite, materiale educative şi igienico sanitare.

Detalii se pot obține la telefon/fax: 0258/813800 sau email ascalba@yahoo.com, persoană de contact Ilea Floare Maria, responsabil educație timpurie.

Proiectul co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Documente: