Anunt – Școala Gimnazială Săsciori

Școala Gimnaziala Sasciori – exemplu de bune practici in actiunea pe
baza de Mini-proiecte educationale subventionate din POCU 2014-2020

Asociatia „Sprijiniti copiii” Alba lulia continua implementarea Subactivitatii A9.3. Instrument de sprijin ( subventii) pentru cursul de perfectionare in cadrul proiectului Masuri integrate de incluziune 􀀃co/ara in sate/e de munte. Astfe/, in luna aprilie a.c. 15 cadre didactice de la Scoala Gimnaziala Sasciori au demarat implementarea mini-proiectelor educationale elaborate in timpului cursului de perfeqionare al competentelor transversale. Amintim faptul ca participantii la formare au constituit seria 2 de curs desfasurat pe durata a 84 de ore in perioada februarie- martie a.c., in cadrul activitatii A 9.

Curs de perfectionare al competentelor transversale. In orele de teorie alocate acestui curs benefciarii de formare si-au imbunatatit cunostiintele in urmatoarele tematici transversale: Dezvoltarea institutionala a scolii; Managementul clasei si Relatia scoala – familie – comunitate, iar in orele de practica sub indrumarea formatorului au elaborat mini-proiecte care sustin aplicarea notiunilor transversale. Planificate sa se desfasoare pe durata a 9 luni cele 15 mini-proiecte se adreseaza unui numar de aproximativ 300 de copii anteprescolari si elevi din ciclul primar care frecventeaza structurile Scolii Gimnaziale Sasciori.

Activitatile sustin implementarea Planului de dezvoltare al scolii, însusirea de metode noi de predare-invatare, educarea initiativei, creativitatii si responsabilitatii cadrelor didactice in relatia cu elevii si parintii, organizarea de actiuni extrascolare: ateliere de creatie, activitati adresate Zilei universale a drepturilor copiilor, ateliere de gastronomie, schimburi de experiente cu alte scoli renumite din imprejurimi, excursii educationale, Colocvii tematice „Comportamentul prosocial in scoala si comunitate, Sceneta de Craciun „Ne e drag sa colindam”, concursuri sportive, lectii demonstrative de sanatate, vizionari de filme educative, ateliere creative adresate Zilei Romaniei etc.

Resursele financiare necesare implementarii acestor mini-proiecte sunt asigurate prin asa numitul „lnstrument de sprijin” al Programului „Scoala pentru toti” pe care cadrele didactice I-au obtinut prin semnarea Contractului de Subventie in valoare de 1.500 lei incheiat cu Asociatia Sprijiniti copiii. Proiectul „Masuri integrate de incluziune scolara in satele de munte” este implementat pe o perioada de 34 de luni de Asociatia Sprijiniti copiii Alba lulia in parteneriat cu Asociatia CERESS Alba si Comuna Pianu, iar scolile gimnaziale din Pianu si Sasciori sunt parteneri asociati ai proiectului. Valoare totala a proiectului este de 6.120.057,13 lei, din care 6.084.868,28 lei reprezinta asistenta financiara nerambursabila solicitata, adica 99,43% din valoarea totala eligibila.

Detalii suplimentare se pot obtine la telefon/fax: 0258/813800 sau email ascalba@yahoo.com, persoana de contact Chirila Gabriela Claudia, manager de proiect.

Documente: